Презентація МО

Методична об’єднання вчителів точних наук

математика

 1. 1. Реалізації проблемної теми на 2012/2013 н.р. • ПРОБЛЕМНА ТЕМА ЗСГГ №27: Створення комфортних умов для самовизначення та самореалізації особистості учнів й забезпечення якості функціонування освітнього простору в гімназії через використання механізмів адаптивного управління» • ПРОБЛЕМНА ТЕМА вчителiв точних наук ЗСГГ №27: “Адаптивне впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогiчних технологiй в умовах динамiчного розвитку профiльноi освiти”
 2. 2. Відомості про вчителів точних наук ЗСГГ №27 № п/п П.І.Б. Категорія Стаж звання 1 Гашенко Людмила Дмитрiвна вчитель математики 2 Онищенко Леся Сергiiвна вчитель математики Вища, вчительметодист Проблемна тема роботи 41 Забезпечення наступностi I перспективностi змiсту навчання при переходi до поглибленого вивчення математики. 10 Активiзацiя самостiйно-пiзнавальноii дiяльностi учнiв на уроках математики, як самореалiзацiя особистостi. друга 3 Кашуба Валентина Кузьмiвна вчитель математики Вища, вчительметодист 52 Систематизація та узагальнення знань, вмінь та навичок учнів на уроках математики на засадах особистісно зорієнтованого навчання 4 Цуліна Любов Григорiвна вчитель математики Вища, вчительметодист 33 Забезпечення умов високого рівня роботи зі здібними та обдарованими учнями через втілення інформаційнокомунікативних технологій 5 Бабенко Алiна Валерiiвна вчитель фiзики Спецiалiст 2 Розробка індивідуального і диференційного підходу у вивченні фізики. 6 Кривцун Леонiд Евгенович вчитель iнформатики Спецiалiст 0,5 • Розвиток інтелектуальних вмінь учнів при вивчені інформатики та програмування.
 3. 3.  Категорiя, звання: Стаж роботи: 41 рiк Вища, вчитель-методист Професiйнi наробки: Методичні рекомендаціі щодо підготовки учнів до здійснення наукових проектів на уроках математики. Дидактичні розробки з впровадження технологій проектного навчання з окремих тем курсу алгебри та геометріі в 8 класі з поглибленим вивченням математики.
 4. 4.  Категорiя, звання: спеціаліст II категорii. Стаж роботи: 10 рокiв Професiйне кредо: «зробити все,щоб запалити вогник цiкавостi, пробудити iнтерес до математики у дiтей». Професiйнi наробки: Переможець районного етапу обласного конкурсу навчальних проектiв з математики «Все навколо геометрii»(2012 р); Координатор Мiжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»; Цикл самостiйних робiт з математики 5-9 класи; Творча майстерня проектiв.
 5. 5.  Категорiя, звання: Вища, «вчитель-методист» . Стаж роботи : 52 роки Професiйне кредо: «Досконалість не має меж». Професiйнi наробки: Розробка поурочних планiв з теми «Тiла обертання» для 11 класiв.На допомогу вчителю. Самостiйнi та контрольнi роботи з алгебри та геометрii для учнiв 9-11 класiв.
 6. 6. • Категорiя, звання: вища, «старший вчитель» . Професiйне кредо: Професiйнi наробки: Методичний посiбник та рекомендацii для учнiв i вчителiв «Використання Iнтернет-ресурсiв у проектнiй дiяльностi учнiв.» Завдання при пiдготовцi зi здiбними та обдарованими учнями. Переможець районних та обласних олiмпiад. Стаж работи: 33 роки. «Найголовнiше – навчити людину мислити.»
 7. 7. • Категорiя, звання: спецiалiст. Стаж роботи : 2 роки. Професiйне кредо: «Найбiльша заслуга вчителярозумнi та вдячнi учнi.» • Професiйнi наробки:  Тематичні контрольні роботи для учнів 7 – 11 класів; Лабораторні роботи для учнів 7 – 11 класів; Самостійні роботи для учнів 7 – 11 класів; Словник фізичних термінів для учнів 7 – 9 класів.   
 8. 8. Категорiя, звання: спеціаліст Професiйне кредо: “Рухатись вперед та не зупинятися на досягнутому.” Професiйнi наробки: Розробка системи складання лабораторних робіт та захисту теоретичної частини з інформатики.
 9. 9. Порівняльна таблиця результативності участі учнів ЗСГГ №27 у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» за останні три роки 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Кількість учасників 355 370 366 Рівень «Відмінно» 32 (9%) 147 (40%) 87 (24%) 158 (45%) 87 (23%) 106 (29%) Рівень «Добре»
 10. 10. Результативнiсть кафедри Таблиця результативності участі учнів ЗСГГ №27 у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» у 2011/2012 н.р. Рівень «Відмінно» «Добре» «Учасник» Школярик – 75 8 27 40 Кадет – 69 1 12 56 Юніор – 67 4 21 42 Випускник – 20 8 8 4
 11. 11. Порівняльна таблиця результативності участі учнів ЗСГГ №27 в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад за останні три навчальні роки Кількість переможців 2009/2010 2011/2012 2010/2011 Предмет I II III Всього I II III Всього 1 1 2 1 1 I II III Всього Математика 3 3 2 3 – 2 1 3 2 2 Фізика 1
 12. 12. Порівняльна таблиця результативності участі учнів ЗСГГ №27 у Міжнародному конкурсі «Левеня» за останні два роки 2010/2011 2011/2012 Кількість учасників 110 116 Рівень «Відмінно» 1 (1%) 4 (3%) 24 (22%) 39 (34%) Рівень «Добре» Таблиця результативності участі учнів ЗСГГ №27 у Міжнародному конкурсі «Левеня» у 2011/2012 н.р. «Високий» «Достатній» «Учасник» 13 (48%) 14 (52%) 1 (2%) 19 (32%) 39 (66%) 3 (10%) 7 (23%) 20 (67%) Рівень Левеня 7 кл. 27 Левеня 8-9 кл. – 59 Левеня 10-11 кл. – 30
 13. 13. Призери III обласного етапу Всеукранського олiмпiади 2012-2013р.
 14. 14. Математика — это доказательство самых очевидных вещей наименее очевидным способом. Джордж Пойа
 15. 15. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!