ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ” Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти

1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують: початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти; гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти; ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти. Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії. Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи. Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також […]

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ” Стаття 9. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти

1. Здобуття загальної середньої освіти забезпечують: початкова школа – заклад освіти І ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує початкову освіту; гімназія – заклад середньої освіти ІІ ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує базову середню освіту; ліцей – заклад середньої освіти ІІІ ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує профільну середню […]

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ

СТРАТЕГІЯ (ПОЛІТИКА) ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Стратегія та процедура забезпечення якості освіти базується на наступних принципах: принцип дитиноцентризму, як спрямування освітньої діяльності закладу на головного суб’єкта  – дитину та здійсненя всх змін на її користь; принцип цілісності системи управління якістю, який розглядає всі компоненти діяльності закладу освіти як взаємопов’язані, що створює взаємозалежність між ними; […]

Догори