Призентація МО

Методичне об’єднання вчителів природознавчих наук та економіки “ОСВІТА – ЦЕ ТЕ, ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ, КОЛИ ВСЕ ІНШЕ ЗАБУВАЄТЬСЯ”

природничі науки

 1. 1. “ПЕРШІ СЕРЕД РІВНИХ – РІВНІ СЕРЕД ПЕРШИХ!” Методичне об’єднання вчителів природознавчих наук та економіки “ОСВІТА – ЦЕ ТЕ, ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ, КОЛИ ВСЕ ІНШЕ ЗАБУВАЄТЬСЯ” ЗСГГ №27
 2. 2. ПРОБЛЕМНА ТЕМА МІСТА: “Роль РМЦ у забезпеченні наступності і перспективності змісту навчання між ступенями шкільної освіти та вимог щодо ії засвоєння”
 3. 3. ПРОБЛЕМНА ТЕМА ЗСГГ №27: “Створення комфортних умов для самовизначення та самореалізації особистості учнів й забезпечення якості функціонування освітнього простору в гімназії через використання механізмів адаптивного управління” ІV практичний етап “Впровадження власної технології адаптивного управління навчального управління навчальним процесом у межах забезпечення наступності і перспективності змісту навчання між ступенями шкільної освіти”
 4. 4. ПРОБЛЕМНА ТЕМА МО “Підвищення ефективності навчання учнів за допомогою сучасних технологій”
 5. 5. Горохова Олена Володимирівна Працює вчителем географiї в Запорізькій суспільногуманітарній гімназії № 27 з 1992 року • Закінчила у 1995 році повний курс Росiйського державного педагогiчного університету А.I. Герцена за фахом – географiя. • Педагогічний стаж: 22 років. • Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, вчитель методист •
 6. 6. Проблемна тема: „Адаптивне впровадження в НВП інтерактивних творчого потенціалу та здатності до самореалізації учнів під час вивчення географії” Професійне кредо: “Від пізнання географії к любові до навколишнього світу”
 7. 7. Професійні наробки з проблемної теми • Різнорівневі контрольні роботи для 6-10 класів • Методичні розробки уроків • Методична розробка «Метод проектів – технологія формування компетентнотей учнів» • Опорно-інформаційні схеми, 8-9 клас • Розробка тестових завдань, 8-9 клас ( підготовка до ДПА) • Розробки матеріалів позакласної роботи • Авторська програма з економіки «Людина. Життя. Економiка», 7 клас.
 8. 8. ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ
 9. 9. Загідуліна Наталія Георгіївна Працює вчителем економіки в Запорізькій суспільногуманітарній гімназії № 27 з 2010 року. • Закінчила у 1997 році закінчила Запорізьку інженерну академію, спеціальність за дипломом – інженер-економіст; у 2008 році закінчила Класичний приватний університет, спеціальність за дипломом – педагогіка вищої школи, кваліфікація магістра педагогіки • Педагогічний стаж: 9 років. • Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії •
 10. 10. Проблемна тема: „Формування економічних знань у старшокласників в загальноосвітніх закладах нового типу” Професійне кредо: “Через тернини к зіркам, через знання к досягненням”
 11. 11. Професійні наробки з проблемної теми Різнорівневі контрольні роботи для учнів 7-11 класів. Економічний словник для учнів 7-11 класів з поглибленим вивченням економіки. Розробка практичних робіт для 7, 8, 9 класів в рамках учбових програм. Добірка та систематизація творчих завдань підвищеної складності для підготовки учнів до олімпіад з економіки та дослідницьких робіт з МАНу. 
 12. 12. ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ
 13. 13. Юринська Олена Вячеславівна Працює вчителем біології в Запорізькій суспільногуманітарній гімназії № 27 з 2002 року. Закінчила у 2002 році Запорізький державний університет, спеціальність за дипломом – викладач біології Педагогічний стаж: 10 років. Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії
 14. 14. ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ
 15. 15. Проблемна тема: „ Розвиток творчої пізнавальної активності та природничої компітентності учнів на уроках біології” Професійне кредо: Знання законів природи – перша ступінь до формування особистісного “Я”
 16. 16. Професійні наробки з проблемної теми Розробка карток для самостійних робіт учнів 9-х класів з теми: “ Харчування. Дихання. Кровеносна система ” Дидактичний матеріал для учнів 8-х класів Узагальнюючі схеми та таблиці для блоку уроків з природознавства для учнів 6-х класів
 17. 17. Тітова Юлія Ігорівна Працює вчителем хімії в Запорізькій суспільногуманітарній гімназії № 27 з 2012 року. Закінчила у 2012 році Запорізький державний університет, спеціальність за дипломом – викладач біології Педагогічний стаж: Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
 18. 18. Проблемна тема: „ Розвиток пізнавального інтересу до хімії в умовах диференційованого навчання” Професійне кредо: “Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому”
 19. 19. Професійні наробки з проблемної теми • Розробки контрольних робіт з хімії для 7-8 класу • Методичні розробки уроків з хімії для 7-8 класу
 20. 20. Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень Матриця Кв-показників моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів 5-11 класів з предметів базового компоненту в розрізі вхідний контроль – рубіжний контроль – підсумковий контроль 2011/2012 н.р. Стартовий контроль 5-11 клас и % учнів що навч. на достатньом у та високому рівні Біологія п/п Предмети Рубіжний контроль Підсумковий контроль динаміка рівня навченості % учнів що навч. на достатньо му та високому рівні серед ній бал показ ник рівня навче ності динаміка рівня навченості 0,67 0,042 77% 7,85 0,71 0,040 7,24 0,66 0,037 74% 7,59 0,69 0,032 85% 8,13 0,74 -0,016 80% 7,93 0,72 -0,018 79% 7,9 0,72 0,070 68% 7,59 0,69 0,020 серед ній бал показн ик рівня навче ності % учнів що навч. на достатньому та високому рівні 57% 6,94 0,63 Географія 54% 6,84 Хімія 85% Економiка 52% середній бал показник рівня навченост і 69% 7,41 0,62 65% 8,31 0,76 7,14 0,65
 21. 21. Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень Досягнення учнів 5-11 класів з предметів базового компоненту 2011/2012 н.р. 0,8 0,7 0,6 0,5 старт 1 семестр річна 0,4 0,3 0,2 0,1 0 географія біологія хімія економіка
 22. 22. Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень Матриця Кв-показників моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів 5-11 класів з предметів базового компоненту в розрізі вхідний контроль – рубіжний контроль – підсумковий контроль 2010/2011 н.р. предмети Паралель 5-11 класи стартовий контроль % учнів що навч. на достатньом у та високому рівні географія І семестр серед ній бал показник рівня навченост і % учнів що навч. на достатньо му та високому рівні 68% 7,4 0,67 біологія 63% 7,3 економiка 78% 7,9 рік середні й бал показн ик рівня навче ності динаміка рівня навченост і % учнів що навч. на достатньо му та високому рівні середні й бал показн ик рівня навче ності динамік а рівня навчено сті 65% 7,2 0,66 -0,018 75% 7,62 0,69 0,034 0,66 64% 7,2 0,66 -0,002 74% 7,57 0,69 0,032 0,72 76% 8,04 0,73 0,010 80% 8,21 0,75 0,020
 23. 23. Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень Досягнення учнів 5-11 класів з предметів базового компоненту 2011/2012 н.р. 0,76 0,74 0,72 0,7 старт 1 семестр річна 0,68 0,66 0,64 0,62 0,6 географія біологія єкономіка
 24. 24. Робота МО з обдарованими дітьми Порівняльний аналіз результативності участі учнів ЗСГГ №27 в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад за три останніх роки Кількість переможців Предмет Вчитель 2010-2011 2011-2012 2012-2013 І ІІ ІІІ Всього І ІІ ІІІ Всього І ІІ ІІІ Всього Географія Горохова О.В. 2 2 2 6 2 1 1 4 – 1 2 3 Біологія Юринська О.В. Хімія Тітова Ю.І. Економіка Загідуліна Н.Г. 1 3 2 6 2 2 2 6 3 2 1 6 Всього переможців 12 10 9 «Технологія успіху»
 25. 25. Робота МО з обдарованими дітьми Порівняльний аналіз результативності участі учнів ЗСГГ №27 в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад за три останніх роки Кількість переможців Предмет Вчитель 2011-2012 2010-2011 2012-2013 І ІІ ІІІ Всього І ІІ ІІІ Всього І ІІ ІІІ Всього Географія Горохова О.В. – – 1 1 Біологія Юрин Хімія Тітова Ю.І. Економіка Загідуліна Н.Г. 1 1 Всього переможців 1 1 «Технологія успіху»
 26. 26. Робота МО з обдарованими дітьми Порівняльний аналіз результативності участі учнів ЗСГГ №27 в ІІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН Предмет Вчитель 2011/2012 н.р. 2012/2013 н.р. Прізвище учасника МАН Економіка Загідуліна Н.Г. Призер МАН Люкіна Катерина Місце Прізвище учасника МАН Місце Люкіна К.В. (10-А кл.) 3 Грабовська В.В. (9-Б кл) –
 27. 27. Позакласна робота Міжнародний природознавчий конкурс “Колосок” Виставка творчих робіт учнів, інформаційних бюлетенів
 28. 28. Позакласна робота Порівняльна таблиця результативності участі учнів ЗСГГ №27 у Міжнародному конкурсі «Колосок» за останні три роки 2009/2010 2010/2011 2011/2012 234 317 341 Рівень «Золотий колосок» 10 (4%) 117 (37%) 77 (23%) Рівень «Срібний колосок» 170 (73%) 166 (52%) 158 (46%) Учасник 54 (23%) 34 (11%) 106 (31%) Кількість учасників З олотий колос ок 80% С рібний колос ок 60% Учас ник 40% 20% Учас ник С рібний колос ок 0% 2009/2010 2010/2011 З олотий колос ок 2011/2012
 29. 29. Позакласна робота Міський проект “Екологічний вектор” Участь у предметних конкурсах допомагає учням отримувати знання Призер конкурсу «Рослини в побуті та повір’ях українців» Абілов Нагід
 30. 30. Позакласна робота Екологічне виховання – важливий напрямок позакласної роботи вчителів МО природознавчих наук Організація щорічній участі учнів гімназії : • в акціях «Чисте місто», «Чисте довкілля», • у весняному екологічному місячнику (проведення конкурсів екологічних малюнків та плакатів, екологічних турнірів, презентація та захист робіт проекту «Екологічний вектор» та ін.). Конкурс робіт з вторинної сировини Конкурс екологічних малюнків, плакатів
 31. 31. Позакласна робота Економічне виховання реалізується в результаті участі учнів в економічних творчих та інтелектуальних конкурсах • Конкурс соціальної реклами «Збережемо майбутнє молоді» • Конкурс малюнків “Податки очима дітей» • Міськой етап економічної гри «Стратегія управління віртуальною компанією Global Managmement challenge Junior» Призери Міського етапу економічної гри «Стратегія управління віртуальною компанією Global Managmement challenge Junior» Хомік Катерина, Мікава Ліка