ПРОЗОРІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ

АНТИБУЛІНГОВА ПОЛІТИКА

ВСТУП Основним завданням сучасної школи, що підтверджується й поширюється Міністерством освіти і науки України та Міжнародною організацією ЮНІСЕФ є створення нового освітнього простору, головними засадами якого є створення безпечного навчального середовища, а також  забезпечення прав, свобод та інтересів дітей.  Концепція «Нова українська школа» (НУШ) вимагає реформування існуючого алгоритму розвивальної, корекційної та профілактичної роботи, адже дуже […]

Моніторинг якості освіти

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКА СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ №27 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  бульвар Центральний, 15а, м. Запоріжжя, 69000, тел.279-66-92, 34-22-91, Е-mail: ogg27@ukr.net Аналітична довідка про рівні навчальних досягнень учнів за підсумками 2019/2020 н.р. Відповідно до річного плану роботи гімназії на 2019/2020н.р., у Запорізькій суспільно-гуманітарній гімназії № 27 Запорізької міської ради Запорізької […]

Правила вступу до гімназії

ПРИЙОМ ДО ГІМНАЗІЇ Прийом учнів до гімназії здійснюється на підставі наказу МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» :https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-zarahuvannya-vidrahuvannya-ta-perevedennya-uchniv-do-derzhavnih-ta-komunalnih-zakladiv-osviti-dlya-zdobuttya-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti Перелік документів для вступу в гімназію заява на ім’я директора; особова справа учня; при наявності — свідоцтво про базову […]

Догори