Моніторинг якості освіти

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЗАПОРІЗЬКА СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ №27
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
бульвар Центральний, 15а, м. Запоріжжя, 69000, тел.279-66-92, 34-22-91, Е-mail: ogg27@ukr.net

Аналітична довідка

про рівні навчальних досягнень учнів за підсумками 2019/2020 н.р.

Відповідно до річного плану роботи гімназії на 2019/2020н.р., у Запорізькій суспільно-гуманітарній гімназії № 27 Запорізької міської ради Запорізької області заступником директора з НВР О.В. Ленченко 29.05.2020р. здійснювався збір та узагальнення даних щодо рівнів навчальних досягнень учнів.

Мета:

 • визначення потенційно здібних, із сприятливою зоною найближчого розвитку учнів 2-10 класів гімназії;
 • організація  аналітико-методичного забезпечення роботи з об’єктивності оцінювання знань учнів та формування шляхів корекції у подальшій роботі.
 • організація психолого-педагогічного супроводу навчальної діяльності учнів  і підвищення рейтингових результатів оцінювання рівню їх навчальних  досягнень;
 •  визначення навчальних предметів, які викликають найбільші утруднення в учнів під час освітньої діяльності.

За підсумками 2019/2020н.р. у гімназії ми маємо наступну картину успішності учнів за рівнями досягнень:

Рівні навченості2-4 кл.5-10 кл.Всього по гімназії
Початковий000
Середній16105121(32,5%)
Достатній70151221(59,4%)
Високий141832(9%)

Виходячи з вищезазначених даних можна констатувати той факт, що якість знань (високий та достатній рівні навченості) в цілому по гімназії дорівнює 67,5%. Минулого навчального року – 64%.

Доцільним буде відстежити та порівняти результативність діяльності учнів гімназії в цілому та які класні керівники спрацювали найкращим чином  у форматі «Учень-вчитель-батьки:

КласЯкість знань за рікВчитель
3-А96%Огоцька Ж.М.
3-Б100%Сатаєва О.В.
4-А82%Романенко О.М.
4-Б59%Турлюн Т.М.
5-А79%Жирова Н.О.
5-Б84,6%Розсоловська І.В.
6-А95%Сінченко Ю.М.
6-Б80%Шевченко М.Г.
7-А50%Резніченко А.В.
7-Б50%Онищенко Л.С.
8-А44%Мороховська О.М.
8-Б55%Гринько В.Т.
9-А58%Станішенвська А.В.
9-Б66,7%Єрьоменко Ю.В.
10-А39%Порох І.С.
10-Б37,5%Піпко І.І.

Найнижчі показники рівнів навченості демонструють учні 10-А, 10-Б та 8-А  класів.

Стабільно високих показників рівня навченості досягли учні  3-А, 3-Б, 4-А, 5-А, 5-Б, 6-А та 6-Б  класів.

Але не можна не зазначити, що потенціал гімназії, як завжди,  має певний резерв. Тобто, існує певний відсоток учнів, які мають 1-2 предмети, корекція яких дозволила б перейти учню у більш позитивну зону розвитку (більш високий рівень: з середнього – в достатній, з достатнього  – у високий). Нижче наведено кількісні показники вищезазначеного прогнозованого резерву.

Тобто, якщо провести своєчасну та якісну корекційну роботу у наступному навчальному році можна буде говорити про загальне підвищення якості знань по гімназії. Особливо слід звернути увагу на потенціал учнів достатнього рівня. В цілому по гімназії 18 учнів. Учителю історії України та всесвітньої історії Бачуріній Л.В. варто спланувати корекційну роботу в 9-х класах, а вчителю Бляшенко Н.М – у 11-А класі,  з учнями, які тільки з зазначених предметів мають показники середнього рівня (додаток 2). Більш детально прогнозований розвиток учнів за класами та прізвищами розглянуто у наведених нижче картах кількісного моніторингу рейтингового оцінювання навчальних компетентностей учнів 2-10 класів гімназії (додатки №1 та № 2). Особливо варто звернути увагу вчителям-предметникам, що викладають  у 3-А, 4-А, 5-А, 5-Б, 6-А класах, на корекційну роботу на початку 2020/2021 н.р. з таких предметів: українська мова, російська мова, англійська мова, математика, історія України, правознавство. Тому на засіданні предметних МО у серпні розглянути потенційні резерви та спланувати корекційну роботу з зазначеними у додатках 1 та 2 учнями.

Слід зазначити, що у зв’язку із загальнонаціональним карантином учнів 9-х класів було звільнено від проходження ДПА за рівень базової загальної середньої освіти. Деякі учні 11-х класів виявили бажання здавати ДПА у формі ЗНО з окремих предметів. Всі ці заходи оформлено у відповідності до розпорядчих документів МОН України.

Додаток 1

Карта результатів кількісного моніторингу рейтингового оцінювання компетенцій учнів 1-4 класів

Клас/ кл. керівникВисокий рівеньДостатній рівеньCередній рівеньНизький рівеньЯкість знань    
Факт П.І.Б.прогноз П.І.Б.Факт  прогноз П.І.Б.   Факт П.І.Б.
3А: (Огоцька Ж.М.)Гартунг С, Іванова В., Муращенко Є., Старостенко М., Шкода М.Романенко В. (укр.мова, рос.мова), Романенко Вл. (укр.мова), Степанова К. (укр.мова, рос.мова)21 чол.Ворошилова В. (англ.мова)  1 чол._96% (IIм.)  
3Б: (Сатаєва О.В.)Ігнат’єв Р., Павленко К., Просвєтов М., Таран Т.Назарова Е.  (укр.мова), Паталах К. (укр.мова, рос.мова), Скакунова А. (укр.мова, англ.мова), Шерашова М. (рос.мова)  22 чол.  –_100% (Iм.)  
4А: (Романенко О.М.)Боклан Т., Голубова О., Гуров І., Іоніцова Д.Барабаш А. (рос.мова, математика), Іванова П. (укр.мова, рос.мова)  18 чол..Мацкевич А. (рос.мова, англ.мова), Щербіна Д. (англ.мова)5 чол._82% (ІІІм.)  
4Б:  (Турлюн Т.М.)Чехольянц А.Широбоков М. (рос.мова, природознавство)9 чол..10 чол._59 Vм.)  
Всього:141070316084%

Додаток 2

Карта результатів кількісного моніторингу рейтингового оцінювання компетенцій учнів 5-10 класів

Клас кл. керівникВисокий рівеньДостатній рівеньCередній рівеньНизький рівеньЯкість знань    
Факт П.І.прогноз П.І.Факт  прогноз П.І.Факт  Факт П.І.
5А: (Жирова Н.О.)Гринчук М., Гусєва Г., Ракочий Д., Тихоновська В., Чорна А.       Карнаух К. (укр.мова, математика)18 чол.Закревський І. (англ.мова), Нароган О. (математика), Сонін Д. (укр.мова, англ.мова)6 чол._79% (ІVм.)    
5Б:  (Розсоловська І.В.)Редька Д, Редька М., Яковчук С.Курган М. (математика)  19чол.Махоткіна А. (англ.мова), Рагімов Д. (англ.мова)4 чол._84,6% (ІІм.)
6А: (Сінченко Ю.М.)Жукова В.  –20 чол.Шутова О. (математика)  1 чол._95% (Ім.)
6Б: (Шевченко М.Г.)    16 чол.4 чол._80% (ІІІм.)    
7А: (Резніченко А.В.)Нікогосян Е.  12 чол.15 чол._50 (VIІІ м.)
7Б: (Онищенко Л.С.)Продан А., Романенко А., Шуршина А.    11 чол.14 чол._50% (VIІІ м.)
8А: (Мороховська О.М.)Коломоєць М._  7 чол.Усова С. (історія України)  10 чол._44% (IXм.)  
8Б:  (Гринько В.Т.) Баглаева М. (укр.мова та література)  12 чол.Касьяненко, Тихоновська П., Черкасс А. (історія України, всесвітня історія), Славінський І. (всесвітня історія)  10 чол._  55% (VIІ м.)  
9А: (Станішевська А.В.)Гобиш П. (укр.мова, англ.мова)        11 чол.Голікова О. (історія України, всесвітня історія), Петренко Н. (укр.мова, укр.літ)8 чол._58% (VIм.)    
9Б: (Єрьоменко Ю.В.)Просвєтов О., Чорна Ж.Щетілін Т. (укр.мова)      10 чол.6 чол._66,7% (Vм.)  
10А: (Порох І.С.)Барабаш А.        10 чол.Пустовой О., Токарчук К. (правознавство)17 чол._39% (X м.)
10Б:  (Піпко І.І.)Катана І.Удод О. (історія України)5 чол.Шершньов Д. (алгебра, геометрія)10 чол.—-37,5% Iм.)
Всього:18615116105062%


Виходячи з вищезазначеного та за підсумками проведення моніторингових процедур у Запорізькій суспільно-гуманітарній гімназії№27 Запорізької міської ради запорізької області у 2019/2020 н.р. було рекомендовано:

 1. З метою зворотного зв’язку в межах забезпечення умов активізації роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу через використання моніторингового механізму заступнику директора Ленченко О.В.:

     1.1. Проінформувати всіх членів педагогічного колективу про підсумки проведення  моніторингових досліджень та ДПА-ЗНО у 2019/2020н.р.  на засіданні педагогічної ради у серпні місяці.

1.2. Узагальнити  відомості по гімназії щодо наявності учнів з перспективною зоною найближчого розвитку та довести їх до відома педагогічного колективу протягом серпня 2020року.

1.3. Продовжувати проведення моніторингових досліджень у наступному 2020/2021н.р. згідно плану внутрішкільного контролю та річного плану роботи гімназії.

 • Керівникам предметних МО:
  • . Проаналізувати результати моніторингового дослідження за рівнем навчальних досягнень учнів з метою оцінки стану викладання предмету, беручи до уваги прогнозований розвиток кожного учня гімназії.
  •  З метою якісного засвоєння програмового матеріалу на засіданнях МО визначити напрямки вдосконалення викладання предметів та розглянути й спланувати роботу щодо:
 • чіткого дотримування критеріїв та норм оцінювання навчальних досягнень учнів у відповідності до нормативних вимог;
 • визначення пріоритетних напрямків діяльності щодо підготовки учнів гімназії до державної підсумкової атестації та ЗНО-2021.
 • використання у межах реалізації проблемної теми гімназії освітніх технологій, спрямованих на розвиток 10 ключових компетентностей учнів у межах реалізації Концепції Нової української школи;
 •  своєчасного інформування батьків про рівні навчальних досягнень учнів.
 • Психологічній службі гімназії:

3.1. Спланувати на наступний 2020/2021н.р. психологічний супровід учнів з перспективною зоною найближчого розвитку з метою проведення комплексної корекційної роботи.

3.2. Звернути особливу увагу на психологічний супровід учнів 11 класів у період підготовки до участі у ЗНО-2021.

Довідку підготувала заступник директора з НВР   О.В. Ленченко