Правила вступу до гімназії

ПРИЙОМ ДО ГІМНАЗІЇ

Прийом учнів до гімназії здійснюється на підставі наказу МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»

:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-zarahuvannya-vidrahuvannya-ta-perevedennya-uchniv-do-derzhavnih-ta-komunalnih-zakladiv-osviti-dlya-zdobuttya-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Перелік документів для вступу в гімназію

  • заява на ім’я директора;
  • особова справа учня; при наявності — свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • медична карта встановленого зразка;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • копія ідентифікаційного номеру дитини;
  • при наявності пільг — документи, що їх підтверджують.